Home Onderhoudsprogramma (AMP)
Onderhoudsprogramma / Aircraft Maintenance Program

Onderhoudsprogramma (AMP)
Een onderhoudsprogramma (AMP) is voor elk vliegtuig verplicht. Het AMP beschrijft alle taken die uitgevoerd moeten worden om het vliegtuig in luchtwaardige staat te houden (continuing airworthiness).
Er zijn twee situaties:

  1. Voor EASA regiem toestellen geldt vanaf 24 maart 2020 PART ML als onderdeel van de EASA regelgeving voor Continuing Airworthiness, (EU) 1321/2014
  2. Voor ANNEX I toestellen volgens de EASA BASIC regulation gelden de nationale regels. Voor PH geregistreerde zweefvliegtuigen zoals een Grunau Baby of GOE-IV geldt de Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen (deze wordt in 2020 opgevolgd door de Regeling Veiligheid Luchtvaartuigen).

Kenmerken van een onderhoudsprogramma:
De kern van een AMP is een overzicht met alle noodzakelijke inspecties en onderhoudstaken die periodiek uitgevoerd moeten worden. Onderstaande tabel beperkt zich tot zweefvliegtuigen, die niet commercieel gebruikt worden (inclusief clubgebruik en introductievluchten tegen vergoeding). Details over het AMP staan in de bijlagen en in de brondocumenten van EASA en de Nederlandse overheid.

Tabel: Overzicht van de inhoud, overeenkomsten en verschillen EASA-AMP t.o.v. ANNEX I AMP

Kenmerk van het AMP EASA regiem AMP ANNEX I AMP
Type, registratie, serienummer JA JA
Gegevens Eigenaar JA JA
Actueel overzicht van Brondocumenten die periodieke onderhouds-taken beschrijven, inclusief AD’s JA
Nationale MD’s, NFL’s etc zijn niet verplicht.
JA
MD-NL’s verplicht
Basis voor AMP en beschreven Periodieke Inspecties

NB dit betreft vliegtuig en ALLE componenten inclusief niet veplichte items zoals kompas, FLARM, NAVI, ELT
• EASA Minimum Inspection program (MIP) of
• EASA MIP + aanvullingen of
• Gebaseerd op bron-documenten
   (DAH data + EASA publicaties, o.a AD’s)
Gebaseerd op bron-documenten (DAH data + MD-NL, BLA’s / OAL’s etc uitgegeven door de Nederlanse overheid
Afwijken van Fabrikant (DAH) instructies mogelijk: JA, b.v. bij motoren en propellers. Door eigenaar te bepalen zonder opgave van reden, maar moet wel door ARC inspecteur geaccepteerd worden.
Zie voorbeelden PART ML en AMC/GM materiaal
NEE, alleen met toestemming van ILenT
Verantwoording voor afwijkingen van DAH aanbevelingen Eigenaar N.v.t.
Pilot Owner Mainenance (POM) JA, ML.A.803 NEE
Geldig verklaren Eigenaar
GEEN kopie naar ILenT of CAMO/CAO
Door CAMO of CAO
Verplichting het AMP actueel te houden Eigenaar
Tenminste jaarlijks
Eigenaar en goedkeuren door CAMO/CAO binnen 6 maanden na wijziging van een brondocument
Verantwoording voor luchtwaardigheid Eigenaar Eigenaar
Te gebruiken formulieren EASA FORM AMP met EASA MIP of specifieke inspectie staat. Beschreven in bij PART ML en AMC/GM materiaal KNVvL template. Inhoud zoals beschreven in de ROL

  
ICA= Instructions for continued airworthiness
DAH= Design Approval Holder (fabrikant)
MEL= minimum equipment list (verplichte instrumenten volgens CS-22)
AMC / GM = acceptable means of compliance / guidance material
ROL = regeling onderhoud luchtvaartuigen
BLA = bijzondere luchtvaart aanwijzing (= nationale AD = airworthiness directive)
OAL = Onderhouds aanwijzing luchtvaartuigen. Allee verplicht voor ANNEX I
MD-NL = maintenance directive van de Nederlandse Overheid. Alleen verplicht voor ANNEX I

Bijlagen en voorbeeld AMP’s volgens EASA PART ML
Onderstaande documenten zijn handig bij het maken van een AMP volgens EASA PART ML.
TIP Heb je al vaker een AMP gemaakt voor de KNVVL CAMO of weet je goed hoe een AMP in elkaar zit dan kan je beginnen met het bestuderen van de voorbeeld AMP’s. Uitleg bij de indeling van het EASA AMP vind je in het document PART ML AMP toelichting (achteraan).

Bijlagen en voorbeeld AMP voor ANNEX I toestellen onder nationaal recht
Het onderhoudsprogramma voor een ANNEX I toestel moet goedgekeurd worden door CAMO NL-065. De inspecteur gebruikt daarvoor het formulier GK (goedkeuring). Hieronder staat een invulbare versie van dit formulier en een voorbeeld AMP voor ANNEX I.