Home CAMO
De KNVvL CAMO


De Inspectie Verkeer & Waterstaat heeft op 25 augustus 2009 de CAMO-vergunning afgegeven. De KNVvL CAMO heeft een vergunning als EASA Part-M subpart-G organisatie. Daarnaast heeft IVW op basis van de Nederlandse regelgeving de CAMO ook de bevoegdheid gegeven om BvL-verlengingen en import-inspecties voor Annex 2 zweefvliegtuigen uit te voeren (nationale erkenning NL-065).

CAMO vergunning
CAMO vergunning
EASA Part M Subpart G
CAMO vergunning
CAMO erkenning
Nationaal NL-065

Het adres van de CAMO van de KNVvL afdeling Zweefvliegen is hetzelfde als het adres van het Afdelingsbureu Zweefvliegen:


Adres:
Houttuinlaan 16A
3447 GM Woerden
Telefoon & e-mail:
0348-437064
contactformulier


De inrichting en procedures van een CAMO zijn beschreven in een "Continuing Airworthiness Management Exposition" (CAME), het handboek van de CAMO.

CAMO voor KNVvL leden


Leden van de KNVvL kunnen gratis gebruik maken van diensten van de CAMO. Op de ARC- en AMP-checklists dient het KNVvL Lidmaatschapsnummer van de vliegtuigeigenaar vermeld te worden. Voor vliegtuigen van Vliegclubs dient de inspecteur hier het KNVvL nummer van de club in te vullen. Lijst met clubnummers >>>