Home CAMO Inspecteurs Inspecteurs
Welkom CAMO inspecteur

Voor elke taak die je als CAMO inspecteur mogelijk uitvoert, kun je hier de werkinstructie, formulieren en aanvullende informatie vinden.
ARC: Airworthiness Review Certificate BVL verlenging Annex I vliegtuigen

CAMO instructies voor de ARC inspecteur volgens PART ML geldig vanaf 24 maart 2020:

Overige hulpmiddelen voor de ARC inspecteur:

De ARC-inspecteurs van de KNVVL CAMO hebben ook de bevoegdheid een advies over de verlenging van het Bewijs van Luchtwaardigheid voor Annex I zweefvliegtuigen uit te brengen aan ILenT.

Voor de Annex I zweefvliegtuigen is Part-M niet van toepassing en blijft de huidige Nederlandse regelgeving gelden. In de CAME wordt de BvL-V procedure voor deze categorie zweefvliegtuigen beschreven.

Voor het verlengen van een BvL van een Annex I vliegtuig worden de volgende formulieren gebruikt:

ARC voor Duits geregistreerde zweefvliegtuigen  ARC voor zweefvliegtuigen uit andere EASA landen 

CAMO ARC-Inspecteurs mogen ook een ARC afgeven voor Duits geregistreerde zweefvliegtuigen met een EASA BvL (niet voor Annex I). Er is naar gestreefd om de procedure zoveel mogelijk gelijk te houden aan de ARC verlengingsprocedure voor Nederlandse zweefvliegtuigen.

CAMO instructies voor de ARC inspecteur:

Aangezien de ARC een EASA breed document is, kunnen inspecteurs van de KNVvL CAMO ook een ARC afgeven voor een zweefvliegtuig uit een andere EASA lidstaat.

Bij ARC verlengingen voor vliegtuigen uit andere EASA lidstaten dan Nederland of Duitsland, dient de AR-inspecteur naast het indienen van de documenten bij de CAMO, zelf zorg te dragen voor het indienen van de ARC bij de luchtvaartautoriteit van het betreffende land.

AMP: Aircraft Maintenance Program AMP: Aircraft Maintenance Program

CAMO instructies voor de AMP inspecteur:

Overige hulpmiddelen voor de AMP inspecteur:

Voor Duits geregistreerde zweefvliegtuigen en andere EASA registraties geldt vanaf 24 maart 2020 EASA PART ML. Een Duits / EU onderhoudsprogramma bestaat nu uit een EASA FORM AMP en een IINSPECTIESTAAT (b.v. EASA MIP- minimum inspectie staat). Een “Owner Declared AMP” is geldig na ondertekening door de eigenaar en hoeft niet opgestuurd te worden naar een CAMO of CAO en ook niet naar het LBA.

Overige hulpmiddelen voor de ARC inspecteur zijn te vinden bij het LBA (techniek) en de Duitse Aeroclub. Je vindt hier o.a. uitgewerkte voorbeelden van onderhoudsprogramma's.

MERK OP: NfL's, RS, Merkblätter zijn niet verplicht bij een EASA FORM AMP + EASA MIP. Als je er je voordeel mee kan doen dan mag je ze optioneel toepassen.

MERK OP: Als je een Duits geregistreerd toestel wil kopen en bij het LBA wil laten overschrijven vraagt het LBA om bij de aanvraag een kopie van het AMP op naam van de koper. Ook moet een Nederlandse eigenaar met woonadres buiten Duitsland een postadres in Duitsland hebben voor LBA en het Bundesnetzagentur. Je moet de WA verzekering van de KNVVL bovendien vragen een brief te sturen aan het LBA waarin de verzekeraar bevestigt, dat het toestel verzekerd is tegen WA (Haftpficht).

Importeren van zweefvliegtuigen Exporteren van zweefvliegtuigen

De import procedure uit AIC-B 37/96 is verouderd. In 2013 is er een nieuwe AIC-B over dit onderwerp uitgegeven AIC-B 2013-03.

Om technici en vliegtuigeigenaren te helpen bij de import van een (motor)zweefvliegtuig, is een werkinstructie opgesteld welke aan de CAME wordt toegevoegd.
Download: procedure bij importeren van zweefvliegtuigen.

Hoe te handelen bij verkoop en export van een (motor)zweefvliegtuig is ook vastgelegd in een werkinstructie, welke aan de CAME wordt toegevoegd.
Download: procedure bij export van (motor)zweefvliegtuigen.

(met dank aan Vincent Steinmetz voor het opstellen van beide werkinstructies)
Neem bij import / export even contact op met het Luchtvaartuigenregister. ILenT verandert regelmatig formulieren en werkwijze, waardoor het lastig is de informatie actueel te houden op de CTZ site.