Home CAO
De KNVvL CAO

Met ingang van 1 december 2021 is de Combined Airworthiness Organisation (CAO) van de KNVVL afdeling zweefvliegen operationeel.
De CAO met nr NL.CAO.4403 verzorgt voor leden en aangesloten clubs de periodieke Airworthiness Reviews en afgifte van ARC’s (ARC= Airworthiness Review Certificate).
De vergunning van de CAO voor de afgifte van ARC’s geldt alleen voor toestellen die onder de EASA regelgeving vallen.
De wijze waarop de CAO voldoet aan de wettelijke eisen is beschreven in het handboek CAE (Combined Airworthiness Exposition).
Voor de afgifte van de ARC’s en het uitvoeren van de periodieke “airworthiness reviews” heeft de CAO vrijwilligers in dienst.
Deze vrijwilligers hebben de functie ARS (Airworthiness Review Staff). Nagenoeg elke club heeft één of meer ARS-functionarissen als lid.
Op deze website staan de documenten die voor leden en AR-staff (ARS) belangrijk zijn. Met vragen en suggesties ben je welkom.

OPMERKING:
Airworthiness Review Staff en leden zullen in de CAE geen informatie vinden over wettelijke eisen aan onderhoud, inspecties en luchtwaardigheid.
Deze zaken worden behandeld in EASA publicaties zoals de regelgeving voor continuing airworthiness (EU1321/2014, of actueel document), o.a. PART ML (eisen aan eigenaren m.b.t. luchtwaardigheid), PART 66 (eisen aan technici of AML houders), PART CAO (eisen aan een Combined airworthiness organisatie).
Deze documenten kan je vinden op de website van EASA bij tabblad regulations.

De CAO vergunning is niet van toepassing op ANNEX I toestellen.
Voor ANNEX I gelden Nederlandse Wetten en regels, o.a. Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (te vinden op de site van de Nederlandse overheid).