Home Componenten
Componenten

Onder het kopje Zweefvliegtuig van deze website hebben wij de algemene regelgeving inzake het onderhoud van het zweefvliegtuig beschreven. Zoals daar vermeld geeft de fabrikant van het vliegtuig in het Maintenance Manual of Flight Manual aan welke componenten mogen worden ingebouwd en welke periodiek onderhoud behoeven.

In Nederland hebben wij ook nationale regelgeving waaraan het onderhoud aan componenten moet voldoen. MD NL-2011-002 speelt hier de belangrijkste rol. Essentie van deze MD is dat deze alleen geldt voor verplichte instrumenten óf voor de vluchtuitvoering verplichte instrumenten. Voor elk zweefvliegtuig is een hoogte- en snelheidsmeter een verplicht instrument. Welke andere instrumenten verplicht zijn staat in het Flight- of Maintenance Manual van het vliegtuig (en het TCDS, Type Certificate Data Sheet). Indien de fabrikant van de hoogtemeter of snelheidsmeter onderhoudsvoorschriften geeft dan zijn die van toepassing. Indien de fabrikant hierover geen voorschriften geeft of indien de fabrikant niet meer bestaat treedt de vangnetfunctie van MD NL-2011-002 in werking (Zie MD table 2 ref 1: Functional check and leak check of ...).

Op deze pagina zullen we de onderhoudsvoorschriften voor de verschillende componenten verder toelichten.

Onderhoud aan hoogtemeters

Bepalend voor het uit te voeren onderhoud zijn de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de hoogtemeter.

Hoogtemeters van Winter
Onderhoudsvoorschriften hoogtemeters 4FGH10 en 4HM6
Onderhoudsvoorschriften hoogtemeters 4FGH20 en 4FGH40
Instellen barometer subschaal bij Winter

Hoogtemeters van PZL
Dit is per type verschillend. Zie het type en het hieronder weergegeven document.
Onderhoudsvoorschriften PZL W10S
Onderhoudsvoorschriften PZL W12S

Andere fabrikanten
Ons onbekend, vraag de fabrikant.

Geeft de fabrikant geen reactie of bestaat de fabrikant niet meer: dan geldt de vangnetwerking van MD NL-2011-002.

Onderhoud aan snelheidsmeters

Bepalend voor het uit te voeren onderhoud zijn de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de snelheidsmeter.

Snelheidsmeters van Winter
Onderhoudsvoorschriften snelheidsmeters 6FMS2 en 6FMS4 en 6FMS5
Onderhoudsvoorschriften snelheidsmeters 7FMS2 en 7FMS4 en 7FMS5

Snelheidsmeter van PZL
Dit is per type verschillend. Zie het type en het hieronder weergegeven document.
Onderhoudsvoorschriften PZL PR400S

Andere fabrikanten
Ons onbekend, vraag de fabrikant.

Geeft de fabrikant geen reactie of bestaat de fabrikant niet meer: dan geldt de vangnetwerking van MD NL-2011-002.

Onderhoud aan ontkoppelhaken

Voor zover ons bekend zijn er drie merken ontkoppelhaken in gebruik: Fokker, Tost en Cair.

Fokkerhaken
In historische vliegtuigen vindt je soms nog Fokkerhaken. Er zijn geen onderhoudsvoorschriften voor deze oude haken. Er is dus ook geen onderhoudstermijn voor deze haken vastgelegd.

Tosthaken
Het meest gebruikt worden ontkoppelhaken van Tost. De TBO voor Tost-haken staat op 2.000 starts. Helaas geeft Tost de onderhoudsprocedures niet vrij en levert Tost geen onderdelen. Je mag dus geen onderhoud uitvoeren in het component (de haak) en je mag de overhaul zelf niet doen. Bij het behalen van de TBO kun je dus alleen bij Tost terecht voor overhaul van de haak. Op de website van Tost kun je daarvoor een opdrachtformulier vinden.
Onderhoudsvoorschriften G72 en G73 Safety release
Onderhoudsvoorschriften G88 Safety release
Onderhoudsvoorschriften E72 en E75 Tow release
Onderhoudsvoorschriften E85 Tow release
Onderhoudsvoorschriften S72 Special release en SH72 Special release

Cair-haken
Cair geeft onderhoudsvoorschriften voor zijn "Ottfur" ontkoppelhaken en levert reserve-onderdelen. Een ZVT kan het onderhoud uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften van Cair. Na de TBO kun je dus zelf de overhaul als technicus of eigenaar uitvoeren.
De Cair ontkoppelhaken zijn in Nederland nooit op grote schaal gebruikt. Het bedrijf is niet meer actief.

Procedures dienen zo ingericht te zijn dat de grenzen van de TBO niet wordt overschreden.

Onderhoud aan veiligheidsriemen

Veiligheidsriemen dienen elke 12 jaar overhauld te worden.

Autoflug / ASF
Autoflug riemen kunnen overhauled worden door ASF (in 2016 bedragen de kosten ongeveer € 260 excl. verzendkosten en BTW).
ASF overhauled de riemen volgens een MINOR CHANGE goedkeuring die de firma heeft. De riemen krijgen een EPA nummer. Je kunt de overhaulde riemen in je kist gebruiken met EPA nummer en je krijgt toestemming voor medegebruik van de minor change van ASF.
Autoflug FAG-5
Autoflug FAG-6
Autoflug FAG-12
Autoflug FAG-7 (Duits / Engels)
Autoflug FAG-14D
Meer Autoflug documenten van Am-safe ...

Gadringer
Gadringer overhauled de eigen riemen (kosten in 2016 ongeveer € 160 excl. shipping en BTW).
Onderhoudsvoorschriften Gadringer 4000 (incl. SCHUGU-2000 + BOGU-1000)
Onderhoudsvoorschriften Gadringer 5000 (incl. SCHUGU-2000 + BOGU-1000)
Onderhoudsvoorschriften Gadringer 6000

Schroth
Schroth overhauled ook riemen, tarieven onbekend.
Onderhoudsvoorschriften Schroth 4 serie

Spekon
Spekon levert en overhauled één type veiligheidsriem die in zweefvliegtuigen gebruikt worden.

Onderhoud aan radio's

Net als voor alle andere componenten en instrumenten dienen radio's te worden onderhouden conform de voorschriften van de fabrikant van de radio.

8,33 KHz radio's
Op dit moment zijn veel eigenaren bezig om de 25 KHz radio te vervangen door een 8,33 KHz radio. Er zijn regelmatig vragen op basis van welke regelgeving deze wijziging uitgevoerd mag worden. Onderbouwing voor de wijziging kan uit de volgende documentatie komen:

  1. In het vlieghandboek/onderhoudshandboek is de toegestane vaste uitrusting genoemd. Het is echter niet waarschijnlijk dat de nieuwste types instrumenten in de vlieghandboeken genoemd worden.
  2. Om te voorkomen dat de handboeken aangepast moeten worden voor elk nieuw type instrument wat uitkomt, hebben de fabrikanten van de meest gangbare vliegtuigtypen algemene TM's uitgegeven. Op basis van deze TM's zijn (binnen de aangegeven grenzen) wijzigingen in de inventaris toegestaan (zie ook CTZ Bericht: 13-03-2014 Veranderingen in de inventaris van zweefvliegtuigen).
  3. Daarnaast is het bij enkele radio's mogelijk om bij aanschaf van een 8,33 KHz radio, een door EASA goedgekeurde Minor Change te krijgen. In deze Minor Changes is een uitgebreide lijst met vliegtuigtypes aanwezig waarin het betreffende type radio ingebouwd mag worden:
De Continued Airworthiness aanwijzingen voor deze radio's zijn opgenomen in de handboeken die bij de radio meegeleverd worden.

25 KHz radio's
Continued Airworthiness aanwijzingen voor de meest gangbare 25 KHz radio's:

Wij adviseren bij een radiokeuring niet alleen de radio te laten testen maar tevens de electrische installatie en aan de antenne de staande golftest te laten uitvoeren. Er is alleen sprake van een goed functionerende radio als alle drie deze componenten goed functioneren. Radiokeuringen kunnen worden uitgevoerd door een C-technicus of een daartoe erkend bedrijf (bijvoorbeeld bij Service Center Terlet, IAS, ASP Avionics NV/SA (Genk Zwartberg, Belgie) of Star Airservice).

Onderhoud aan transponders 

Net als voor alle andere componenten en instrumenten dienen transponders te worden onderhouden conform de voorschriften van de fabrikant. Daarnaast heeft Maintenance Directive MD NL-2011-002R1 een vangnetfunctie voor periodieke inspecties en onderhoud van onder andere transponders.

Na inbouw, initiele keuring en testvlucht vereisen de meeste fabrikanten van transponders geen periodieke onderhoud. Zie ook de onderhoudsaanwijzingen (statements of continuing airworthiness) van enkele fabrikanten:

MD NL-2011-002R1 heeft een vangnetfunctie voor periodieke inspecties en onderhoud van instrumenten.
In deze Maintenance Directive staat vermeld wanneer deze van toepassing is (Appendix A punten 1 en 5):

1. The design holders' instructions for continuing airworthiness prevail over this MD. In absence 
   of any specific recommendations of the design holder the instructions of this MD apply.
5. The periodic functional check requirements as specified in Table 1 apply to the mandatory 
   equipment only.
Of een transponder een verplicht instrument is wordt in eerste instantie bepaald door het vlieghandboek en het type certificaat (TCDS) van het vliegtuig. Daarnaast kan het een operationele verplichting zijn om een transponder te hebben (zoals in het grootste deel van het Nederlandse luchtruim).
In alle andere gevallen is deze MD niet van toepassing.

Inbouwen van transponders
Voor aanvullende informatie over het inbouwen van transponders, de te gebruiken onderdelen en materialen en het aanvragen van de benodigde wijzigingen en keuringen Lees meer >>>

Weging en zwaartepuntbepaling

Met de uitgifte van MD NL-2011-002R1, zijn er ook aanwijzingen afgegeven voor een verplichte periodieke weging van vliegtuigen. Deze aanwijzingen zijn alleen van toepassing voor vliegtuigen met een ICAO BvL of Special BvL. Vliegtuigen die door CAMO inspecteurs ge-inspecteerd worden hebben normaalgesproken een EASA BVL, daarvoor is deze aanwijzing niet van toepassing.

De volgende quote komt uit een van de Commment Response Documents bij de publicatie van MD NL-2011-002R1:

In de MD is rekening gehouden dat EASA voor niet complexe luchtvaartuigen geen periodieke weging vereist. 
De 48 maanden weging is enkel van toepassing op luchtvaartuigen met een ICAO of Special BvL, niet voor 
luchtvaartuigen met een EASA BvL.

Overige componenten