Home Componenten
Componenten

Onder het kopje Zweefvliegtuig van deze website staat de algemene regelgeving inzake het onderhoud van het zweefvliegtuig beschreven. De fabrikant van het vliegtuig beschrijft in het Maintenance Manual, Flight Manual of TCDS (type certificate datasheet) welke componenten mogen worden ingebouwd en welk periodiek onderhoud voorgeschreven is. De eigenaar van het luchtvaartuig mag ook gebruik maken van de EASA publicatie “CS STAN” (standaard wijzigingen en reparaties). Vaak verwijst de fabrikant van het toestel naar de fabrikant van het component (b.v. Tost, Winter, Transponders)

Luchtvaartuigen kunnen onder nationaal recht vallen (ANNEX I). In dat geval zijn onderhoudsaanwijzingen van de Nederlandse overheid verplicht (ROL = Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen). Indien toestellen onder het EASA regiem vallen gelden de EASA regels (PART M, PART NCO, PART 21, etc). U mag Nederlandse MD NL- wel toepassen voor EASA toestellen maar het is niet verplicht (o.a. MD NL-2011-002 R1).

Op deze pagina zullen we de onderhoudsvoorschriften voor de verschillende componenten verder toelichten.

Onderhoud aan hoogtemeters

Bepalend voor het uit te voeren onderhoud zijn de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de hoogtemeter.

Hoogtemeters van Winter
Onderhoudsvoorschriften hoogtemeters 4FGH10 en 4HM6
Onderhoudsvoorschriften hoogtemeters 4FGH20 en 4FGH40
Instellen barometer subschaal bij Winter

Hoogtemeters van PZL
Dit is per type verschillend. Zie het type en het hieronder weergegeven document.
Onderhoudsvoorschriften PZL W10S
Onderhoudsvoorschriften PZL W12S

Andere fabrikanten
Ons onbekend, vraag de fabrikant.

Geeft de fabrikant geen reactie of bestaat de fabrikant niet meer: dan geldt de vangnetwerking van MD NL-2011-002.

Onderhoud aan snelheidsmeters

Bepalend voor het uit te voeren onderhoud zijn de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de snelheidsmeter.

Snelheidsmeters van Winter
Onderhoudsvoorschriften snelheidsmeters 6FMS2 en 6FMS4 en 6FMS5
Onderhoudsvoorschriften snelheidsmeters 7FMS2 en 7FMS4 en 7FMS5

Snelheidsmeter van PZL
Dit is per type verschillend. Zie het type en het hieronder weergegeven document.
Onderhoudsvoorschriften PZL PR400S

Andere fabrikanten
Ons onbekend, vraag de fabrikant.

Geeft de fabrikant geen reactie of bestaat de fabrikant niet meer: dan geldt de vangnetwerking van MD NL-2011-002.

Onderhoud aan ontkoppelhaken

Voor zover ons bekend zijn er drie merken ontkoppelhaken in gebruik: Fokker, Tost en Cair.

Fokkerhaken
In historische vliegtuigen vindt je soms nog Fokkerhaken. Er zijn geen onderhoudsvoorschriften voor deze oude haken. Er is dus ook geen onderhoudstermijn voor deze haken vastgelegd.

Tosthaken
Het meest gebruikt worden ontkoppelhaken van Tost. De TBO voor Tost-haken staat op 2.000 starts. Helaas geeft Tost de onderhoudsprocedures niet vrij en levert Tost geen onderdelen. Je mag dus geen onderhoud uitvoeren in het component (de haak) en je mag de overhaul zelf niet doen. Bij het behalen van de TBO kun je dus alleen bij Tost terecht voor overhaul van de haak. Op de website van Tost kun je daarvoor een opdrachtformulier vinden.
Onderhoudsvoorschriften G72 en G73 Safety release
Onderhoudsvoorschriften G88 Safety release
Onderhoudsvoorschriften E72 en E75 Tow release
Onderhoudsvoorschriften E85 Tow release
Onderhoudsvoorschriften S72 Special release en SH72 Special release

Cair-haken
Cair geeft onderhoudsvoorschriften voor zijn "Ottfur" ontkoppelhaken en levert reserve-onderdelen. Een ZVT kan het onderhoud uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften van Cair. Na de TBO kun je dus zelf de overhaul als technicus of eigenaar uitvoeren.
De Cair ontkoppelhaken zijn in Nederland nooit op grote schaal gebruikt. Het bedrijf is niet meer actief.
Ottfur release manual (CW 300 series)
Ottfur release manual (OM 100 series)

Procedures dienen zo ingericht te zijn dat de grenzen van de TBO niet wordt overschreden.

Onderhoud aan veiligheidsriemen

Veiligheidsriemen dienen elke 12 jaar overhauld te worden.

Autoflug / ASF
Autoflug riemen kunnen overhauled worden door ASF (in 2016 bedragen de kosten ongeveer € 260 excl. verzendkosten en BTW).
ASF overhauled de riemen volgens een MINOR CHANGE goedkeuring die de firma heeft. De riemen krijgen een EPA nummer. Je kunt de overhaulde riemen in je kist gebruiken met EPA nummer en je krijgt toestemming voor medegebruik van de minor change van ASF.
Autoflug FAG-5
Autoflug FAG-6
Autoflug FAG-12
Autoflug FAG-7 (Duits / Engels)
Autoflug FAG-14D
Meer Autoflug documenten van Am-safe ...

Gadringer
Gadringer overhauled de eigen riemen (kosten in 2016 ongeveer € 160 excl. shipping en BTW).
Onderhoudsvoorschriften Gadringer 4000 (incl. SCHUGU-2000 + BOGU-1000)
Onderhoudsvoorschriften Gadringer 5000 (incl. SCHUGU-2000 + BOGU-1000)
Onderhoudsvoorschriften Gadringer 6000

Schroth
Schroth overhauled geen riemen meer.
Onderhoudsvoorschriften Schroth 4 serie

Spekon
Spekon levert en overhauled één type veiligheidsriem die in zweefvliegtuigen gebruikt worden.

Onderhoud aan radio's

Net als voor alle andere componenten en instrumenten dienen radio's te worden onderhouden conform de voorschriften van de fabrikant van de radio.

Met ingang van 2018 mogen alleen nog 8,33 kHz radio’s gebruikt worden. Een eigenaar kan zich afvragen of hij wel een 8,33 kHz radio mag inbouwen.

  1. Ten eerst kan de fabrikant van het vliegtuig aangeven wat ingebouwd mag worden in de TCDS (type certificate datasheet) het vlieghandboek, onderhoudshandboek of aanvullende Technical Notes, Service Bulletins.
  2. Om te voorkomen dat de handboeken aangepast moeten worden voor elk nieuw type instrument wat uitkomt, hebben de fabrikanten van de meest gangbare vliegtuigtypen algemene TM's uitgegeven. Op basis van deze TM's zijn (binnen de aangegeven grenzen) wijzigingen in de inventaris toegestaan (zie ook CTZ Bericht: CTZ Bericht: 13-03-2014 Veranderingen in de inventaris van zweefvliegtuigen).
  3. Daarnaast is het bij enkele radio's mogelijk om bij aanschaf van een 8,33 KHz radio een door EASA goedgekeurde Minor Change te krijgen.
  4. Verder is inbouw mogelijk op basis van de door EASA uitgeven publicatie CS-STAN (certification specification voor standard changes and repairs).

De Continued Airworthiness aanwijzingen voor deze radio's zijn opgenomen in de handboeken die bij de radio meegeleverd worden. De meeste moderne radio’s zijn voorzien van ingebouwde “selftests” en verder onderhoudsvrij.

Het CTZ adviseert eigenaren in jaarlijkse inspectie programma als inspectiepunt de “radio-installatie” op te nemen in combinatie met een “OPERATIONAL CHECK” van de installatie.

De CTZ adviseert bij een radiokeuring niet alleen de radio te laten testen maar tevens de elektrische installatie en aan de antenne de staande golftest te laten uitvoeren. Er is alleen sprake van een goed functionerende radio als alle drie deze componenten goed functioneren. Radiokeuringen kunnen worden uitgevoerd door een C-technicus of een daartoe erkend bedrijf (bijvoorbeeld bij Service Center Terlet, IAS, ASP Avionics NV/SA (Genk Zwartberg, Belgie) of Star Airservice).

Periodieke radiokeuringen (FUNCTIONAL CHECKS) zijn op dit moment (2018) niet verplicht (tenzij je radiofabrikant dat voorschrijft).

Onderhoud aan transponders 

Net als voor alle andere componenten en instrumenten dienen transponders te worden onderhouden conform de voorschriften van de fabrikant of EASA. Daarnaast heeft Maintenance Directive MD NL-2011-002 R1 een vangnetfunctie voor periodieke inspecties en onderhoud van onder andere transponders. Deze MD is verplicht voor Annex I toestellen. Eigenaren van toestellen die onder EASA regime vallen mogen de MD vrijwillig toepassen.

Na inbouw, initiële keuring en testvlucht vereisen de meeste fabrikanten van transponders geen periodieke onderhoud.
Zie ook de onderhoudsaanwijzingen (statements of continuing airworthiness) van enkele fabrikanten:

Of een transponder een verplicht instrument is wordt in eerste instantie bepaald door het vlieghandboek en het type certificaat (TCDS) van het vliegtuig. Daarnaast kan het een operationele verplichting zijn om een transponder te hebben (zoals in het grootste deel van het Nederlandse luchtruim). De regelgeving voor het gebruik van luchtruim kan eisen stellen aan keuringen van apparatuur. Bijvoorbeeld EASA PART NCO (non commercial operations).

Het CTZ adviseert eigenaren in de jaarlijkse inspectie als inspectiepunt de “transponder-installatie” op te nemen in combinatie met een “OPERATIONAL CHECK” van de installatie.

Periodieke transponderkeuringen (FUNCTIONAL CHECKS) zijn op dit moment (2018) niet verplicht (tenzij de transponderfabrikant dat voorschrijft of dat er aanvullende eisen zijn voor gebruik in het luchtruim).

Inbouwen van transponders
Voor aanvullende informatie over het inbouwen van transponders, de te gebruiken onderdelen en materialen en het aanvragen van de benodigde wijzigingen en keuringen Lees meer >>>

Testen ELT's 

Bijgevoegde EASA Service Information Bulletin (SIB) geeft aanwijzingen voor het periodiek testen en onderhoud aan ELT’s (Emergency Locator Transmitter). Raadpleeg naast de onderhoudsinstructies van de fabrikant, deze SIB als je in een TMG of zweefvliegtuig een ELT hebt ingebouwd.

Weging en zwaartepuntbepaling

Met de uitgifte van MD NL-2011-002R1, zijn er ook aanwijzingen afgegeven voor een verplichte periodieke weging van vliegtuigen. Deze aanwijzingen zijn alleen van toepassing voor vliegtuigen met een ICAO BvL of Special BvL. Vliegtuigen die door CAMO inspecteurs ge-inspecteerd worden hebben normaalgesproken een EASA BVL, daarvoor is deze aanwijzing niet van toepassing.

De volgende quote komt uit een van de Commment Response Documents bij de publicatie van MD NL-2011-002R1:

In de MD is rekening gehouden dat EASA voor niet complexe luchtvaartuigen geen periodieke weging vereist. 
De 48 maanden weging is enkel van toepassing op luchtvaartuigen met een ICAO of Special BvL, niet voor 
luchtvaartuigen met een EASA BvL.

Overige componenten