Home Zweefvliegtuig Publicaties
Publicaties mbt de regelgeving


Het type certificaat
Na het ontwerp van een (zweef)vliegtuig vond certificatie door de nationale luchtvaartautoriteit plaats (in Nederland is dat ILT). Vanaf 2003 vindt certificatie plaats door EASA. De fabrikant ontvangt voor het ontworpen vliegtuig een type-certificaat: Type Certificate Data Sheet (TCDS; Duits: Kennblatt). In Europa is afgesproken dat de Europese landen elkaars type-certificaat erkennen.

Gedurende het gebruik van het vliegtuig kunnen zich echter incidenten voordoen waardoor een extra inspectie nodig is of waardoor onderdelen vervangen moeten worden om de luchtwaardigheid te kunnen blijven garanderen. Dan geeft de vliegtuigfabrikant/TCDS-houder een Technische Mitteillung (TM), Technical Note (TN) of Service Bulletin (SB) uit. Indien de acute vliegveiligheid in het geding is zal EASA op basis van de TM/TN/SB van de fabrikant een Airworthiness Directive (AD) uitgeven. In de TM/TN/SB van de fabrikant wordt aangegeven of deze verplicht is en op welke termijn deze uitgevoerd moet worden.

Airworthiness Directives (AD's)
AD's worden sinds 2004 door EASA gepubliceerd. Voorheen noemden we deze aanwijzingen BLA's (Bijzondere LuchtwaardigheidsAanwijzigen). AD's worden uitgegeven voor één of meerdere typen vliegtuigen of vliegtuigcomponenten. Alle door EASA uitgegeven AD's kun je vinden op http://ad.easa.europa.eu/.

In de periode vóór 2004 werden BLA's door ILT uitgegeven. Jaarlijks werd een overzicht van alle nog geldige BLA's gepubliceerd in de "CAA-NL Airworthiness Directive Index". Deze is voor het laatst in 2004 gepubliceerd. In de periode tussen 2004 en 2009 zijn er door ILT ook BLA's uitgegeven en ingetrokken. Het kan wel eens moeilijk zijn om de juiste status en toepasbaarheid van BLA's te achterhalen. ILT heeft geprobeerd dat te verhelderen door een totaaloverzicht op te stellen van alle uitgebrachte Nederlandse BLA's tot en met 2009. Daarnaast kan, voor een specifiek type zweefvliegtuig, bij ILT altijd een overzicht met alle van toepassing zijnde AD's en MD's worden opgevraagd.

Vanaf 1 mei 2009 publiceert ILT weer de AD's op hun website. Let op: Dit betreft EASA AD's. AD's van vóór 2009 worden hier niet gepubliceerd.
In AIC-B 07/5 is de situatie met betrekking tot de uitgifte van nationale en EASA AD's nader toegelicht.

Samenvattend, kunnen voor een bepaald type zweefvliegtuig de volgende soorten AD's van toepassing zijn:


Algemene AD's (BLA's) voor Nederlands geregistreerde zweefvliegtuigen:
Onderstaande overzicht toont de algemene Nederlandse BLA's die nog van toepassing kunnen zijn op meerdere typen vliegtuigen (het meest actuele overzicht dien je zelf te bepalen aan de hand van de AD-Index of door deze op te vragen bij ILT):

Maintenance Directives (MD's)
Maintenance Directives zijn algemene aanwijzingen voor het onderhoud aan vliegtuigen. Voorheen noemden we deze aanwijzingen Onderhouds Aanwijzingen voor Luchtvaartuigen (OAL's). De volgende MD's en OAL's zijn momenteel gepubliceerd (voor een actueel overzicht zie ILT-website):

Aeronautical Information Circular (AIC-B, voorheen Mededelingen Aan Luchtvarenden: MAL's)
Alle hierboven genoemde publicaties zijn gericht op een type vliegtuig of een specifieke component. Daarnaast zijn er ook nog algemene publicaties betreffende de vliegveiligheid. AIC-B's worden gepubliceerd door AIS Netherlands. De belangrijkste AIC-B's voor zweefvliegtechnici en liertechnici zijn:

  • 04/06 Adreswijziging toezicht beheereenheid ILT
  • 07/06 Breukstukken
  • 04/07 Gebruik van autobrandstoffen (MOGAS) die bio-alcohol bevatten
  • 05/07 ICAO technical publications.
  • 08/07 8,33 kHz kanaalafstand beneden FL 195
  • 07/08 Uitrusting en gebruik van 406 MHz emergency locator transmitter/Mandatory carriage and operation of 406 MHz ELT
  • 01/09 Vereiste informatie bij minor change application en GWL aanvraag
  • 04/09 Afgifte van bewijs van luchtwaardigheid en airworthiness review certificate
  • 02/10 Melden van incidenten