Home Zweefvliegtuig Publicaties Historisch BLA overzicht
Inleiding

Sinds 2004 worden AD's door EASA gepubliceerd. In de periode vóór 2004 werden BLA's door ILT uitgegeven. Jaarlijks werd een overzicht van alle nog geldige BLA's gepubliceerd in de "CAA-NL Airworthiness Directive Index" (voor het laatst in 2004). In de periode tussen 2004 en 2009 zijn er door ILT echter ook BLA's uitgegeven en ingetrokken.

Met name over de periode waarin luchtwaardigheidsaanwijzingen door zowel EASA als ILT zijn gepubliceerd is het nog wel eens moeilijk om de juiste status en toepasbaarheid van BLA's te achterhalen. ILT heeft geprobeerd dat te verhelderen door van alle uitgebrachte Nederlandse BLA's tot en met 2009, een totaaloverzicht op te stellen.

In AIC-B 07/5 is de situatie met betrekking tot de uitgifte van nationale en EASA AD's nader toegelicht.

Het historisch BLA overzicht (t/m 2009)

Disclaimer van ILT bij het BLA overzicht
Het betreft een statisch overzicht van 23 juni 2009. Er is geprobeerd de lijst zo volledig en compleet mogelijk samen te stellen de afgelopen dertig jaar, maar ongetwijfeld dat we iets over het hoofd hebben gezien de complexiteit van het systeem. Daarnaast moeten de CAMO inspecteurs duidelijk voor ogen hebben dat de verplichte AD's afkomstig zijn van het land van ontwerp, maar dat het land van registratie aanvullende eisen kan stellen aan luchtvaartuigen daar waar het land van ontwerp dat niet doet. Je moet er dus zeker van zijn waar het over gaat en nazien wat nu precies verplicht is.

Ten tweede is de lijst opgemaakt op het moment dat wij zijn gestopt met het "kopiëren" van AD's van het land van ontwerp. De lijst is dus statisch en je zal informatie van latere datum zoals uit het Sdu-abonnement, de EASA publicaties en de website van de Inspectie de actuele status van AD's moeten nagaan.

De lijst is wel geschikt om de historie van Nederlands geregistreerde kisten duidelijk te krijgen. Naast dit overzicht moet je je als houder/eigenaar/CAMO inspecteur er dus van gewissen of het luchtvaartuig voldoet aan de laatste stand van inzicht op het gebied van luchtvaartveiligheid voor een bepaald type luchtvaartuig.

Let wel: Volgens de EU verordening worden de nationale AD's(BLA's) op producten geacht te zijn vervallen. De AD's van het State of Design (SoD) zijn hiervoor van kracht (voor de meeste zweefvliegtuigen dus de publicaties van de LBA).

Het overzicht geeft de situatie op 23 juni 2009 weer en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een chronologische lijst van alle uitgegeven BLA's
  • Een overzicht van alle AD's per type certificaat houder, onderverdeeld in categorieën:
    • Airframe
    • Engines
    • Propellers
    • Equipment & Accessories

Bekijk hier het overzicht >>>
ILT BLA Index 2009 Compleet